ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΕΡΟΧΟ ΓΑΜΟ ΣΤΗΝ ΝΑΞΟ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017